Logo

Redakcja odlotyzrzeszowa.pl ogłasza pierwszą edycję konkursu dla swoich czytelników i fanów. Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na przejazd na trasie Rzeszów – Warszawa – Berlin – Warszawa – Rzeszów, w dniach określonych na bilecie przewoźnika tj. 26 – 31 sierpnia 2013 r.

W celu wzięcia udziału w konkursie, wystarczy przesłać na adres kontakt@odlotyzrzeszowa.pl zdjęcie z podróży. Fotografię należy nadesłać do dnia 31 lipca, do godziny 23: 59, następnie wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone w konkursowej galerii na naszym fanpagu , gdzie do 14 sierpnia do godziny 23: 59, będziecie mogli oddawać głosy na wybrane zdjęcie, przy pomocy przycisku (lubię to). Autor zdjęcia które otrzyma najwięcej laików zostanie zwycięzcą konkursu.
Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na przejazd na trasie:

Rzeszów – Warszawa – Berlin – Warszawa – Rzeszów

Wyjazd:
• 26.08.2013 r. – Rzeszów – Warszawa – 15.30 – 21.00
• 26.08.2013 r. – Warszawa – Berlin ZOB – 23.00 – 08.30 (27.08)
Powrót:
• 31.08.2013 r. – Berlin ZOB – Warszawa – 09.30 – 19.00
• 31.08.2013 r. – Warszawa – Rzeszów – 23.59 – 05.30 (01.09)

Regulamin konkurs:

§ 1. Konkurs
1. Organizatorem konkursu jest portal odlotyzrzeszowa.pl będący własnością Jaromira Kaczora.
2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autora najlepszej fotografii z podróży.

§ 2. Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zdjęcie na maila kontakt@odlotyzrzeszowa.pl do maila dołączając swoje dane oraz miejsce wykonania zdjęcia, w temacie wybierając „konkurs” zaś w opisie maila wpisując datę i miejsce wykonania zdjęcia.
2. Termin nadsyłania fotografii upływa dnia 31 lipca 2013 (godz. 23:59)
3. Głosy na zdjęcia można oddawać, od czasu publikacji zdjęć na fanpagu do dnia 14 sierpnia 2013r (do godziny 23:59).
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagrody czuwa redakcja portalu odlotyzrzeszowa.pl.
5. Nadsyłający zgłoszenie zapewnia, iż jest autorem danej fotografii, posiada pełnię praw autorskich (i innych) do nadsyłanego materiału, a w przypadku publikacji wizerunku otrzymał na to stosowną zgodę osoby prezentowanej na fotografii.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy wraz z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zrobienia zdjęcia, na fanpagu portalu odlotyzrzeszowa.pl.
7. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która otrzyma najwięcej lajków, od czasu publikacji zdjęć w galerii do dnia 14 sierpnia 2013r (godzina 23:59).
8. Raz wysłane zdjęcie nie może być wysłane ponownie.
9. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika, który w istotny sposób naruszył niniejszy regulamin. Wykluczenie może nastąpić najpóźniej do chwili wyłonienia zwycięzcy.
11. Momentem zakończenia trwającej edycji Konkursu jest moment publikacji imienia i nazwiska i zwycięskiej pracy na łamach portalu odlotyzrzeszowa.pl

§ 3. Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na przejazd na trasie Rzeszów – Warszawa – Berlin – Warszawa – Rzeszów, w dniach określonych na bilecie przewoźnika tj. 26 – 31 sierpnia 2013 r.
2. Organizator skontaktuje się z laureatami celem przekazania nagrody i dokonania rezerwacji.
3. W edycji Konkursu będzie wyłaniany tylko jeden zwycięzca i będzie przyznawana tylko jedna Nagroda.
4. Nagroda nie może zostać zamieniona na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty pieniężnej równowartości Nagrody.

§ 4. Dane osobowe
1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest portal odlotyzrzeszowa.pl będący własnością Jaromira Kaczora.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizowania Konkursu, przy czym nie może to nastąpić w trakcie trwania edycji Konkursu.