GiW - wzór odpowiedzi na wezwanie do zapłaty dla członków GNMF 22.10.202_FIN